Twitter Updates

  follow me on Twitter

  Friday, June 19, 2009

  Akar dari Barat yang membuahkan benih di Timur
  Chandra Muzaffar ketika membahaskan berkenaan kedudukan Islam di Malaysia menegaskan kenyataan bahawa walaupun Islam menjadi agama rasmi negara namun ia bukan bererti Malaysia adalah negara Islam. Kedudukan Islam sebagai agama rasmi hanya pengiktirafan taraf utamanya dalam ‘evolusi’ kenegaraan Malaysia, taraf yang kian lama ternyata umumnya melalui doa di majlis rasmi, pembinaan masjid, musabaqah al-Quran dan pengendalian naik haji ke Mekah. Ia sejajar dengan pandangan Prof. Dato’ Dr Mahmood Zuhdi yang mengatakan definisi Islam sebagai agama Persekutuan [Perkara 3(1)] agak kabur. Peruntukan tersebut dibentuk bukan dimaksudkan untuk menjadikan Tanah Melayu negara Islam tetapi mencontohi perlembagaan yang dirangka di negara umat Islam pada waktu tersebut seperti Afghanistan, Iran dan Iraq. Ia malah seperti mana Kristian yang menjadi agama rasmi di Ireland, Norway dan Denmark atau Buddha seperti di Thailand. Rumusannya peruntukan Islam sebagai agama rasmi dibentuk mengikut kerangka sebuah negara sekular.

  Sejarah pembentukan perlembagaan dikendali sepenuhnya oleh pihak British dengan penglibatan beberapa orang wakil penduduk untuk mencukupkan syarat. Bahkan di negara-negara umat Islam yang lain pun konsepnya lebih kurang sama iaitu berkesinambungan dengan apa yang diperkenalkan oleh peradaban Barat. Hal ini bukan suatu yang menghairankan kerana penjajah akan sedaya mungkin meninggalkan kesan legasi di jajahan mereka untuk terus ‘menjajah’ di era pasca-kolonial ini. Oleh itu jika ingin meneliti kenapa fenomena sekularisasi yang mengasingkan agama ini berlaku ia harus dilihat bermula dari apa yang berlaku dalam peradaban Barat. Islam selaku cara hidup yang syumul tidak mempunyai konsep ini dan bila mana berlakunya dikotomi dalam negara maka ia bukan berakar umbi dari Islam tetapi hasil apa yang dibawa dari Barat. Timbul persoalan bagaimana ini berlaku?

  Dalam sejarah Kristian Eropah kalimah sekular atau liberal dimaknakan sebagai pembebasan masyarakat dari cengkaman kekuasaan gereja yang sangat dominan pengaruhnya pada zaman pertengahan. Ia kemudiannya diglobalkan dan diimport ke negara dan agama yang lain termasuk Islam. ‘The Dark Ages’ atau ‘The Medieval Ages’ memaparkan bagaimana Gereja melalui posisinya sebagai agama-negara (state religion) berkuasa dalam bidang politik selepas kemerosotan empayar Romawi Barat. Ia menjadi sangat dominan dan mempengaruhi keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Paus Gregory I (the Great) merupakan tokoh awal yang membentuk kuasa ‘kepausan’ dan membentuknya menjadi sebuah organisasi yang berkuasa. Tahun-tahun ini juga memaparkan bagaimana institusi geraja berperanan sangat penting dalam menentukan pemerintah sesebuah negara dan perancangan melancarkan siri-siri peperangan salib ke dunia Islam. Hegemoni ini terus mencengkam dengan tertubuhnya insitusi yang dikenali sebagaiInquisition iaitu sebuah instrumen gereja untuk melakukan keganasan dan pengawalan kepada negara. Ketika Napolean menakluk Sepanyol pada tahun 1808 sebagai contoh, pihak tenteranya menemui bilik-bilik penyeksaan dalam gereja. Ia penuh denan tawanan dalam keadaan telanjang dan ada diantaranya gila. Kesemuanya dihukum kerana melawan Gereja atau dituduh terseleweng dari ajaran Kristian. Mereka menggunakan nama sebagai wakil Tuhan untuk menjustifikasikan apa yang dilakukan sehinggalah Martin Luther melakukan pemberontakan terhadap Paus kerana menjual surat-surat pengampunan dosa. Tahun 1517 beliau menampal 95 tesis (Nite-five Theses) di pintu gerejanya di Jerman.

  Oleh itu Barat sangat trauma dengan apa yang pernah berlaku di zaman pertengahan tersebut. Istilah Renaissance atau rebirth (lahir kembali) merupakan istilah yang menunjukkan bagaimana kehidupan mereka semasa pemerintahan gereja seperti mengalami kematian. Dendam mereka terhadap penguasa gereja yang mendapat kedudukan dan hak keistimewaan memberi pengaruh besar terhadap sikap mereka kepada agama. Apabila dikatakan ‘religion’ maka akan tergambar di benak mereka tentang doktrin, ritual, sejarah yang gelap, inquisition dan penolakan kepada sains dan ilmu. Akhirnya muncullah faham sekularisme yang memisahkan agama dengan politik bagi memastikan apa yang berlaku dahulu tidak berulang kembali. Inilah apa yang cuba dilakukan kepada Islam. Agama Islam cuba ditonjolkan sepertimana yang mereka gambarkan pada Kristian sedangkan konsep serta sejarah pemerintahan dalam Islam sangat berlainan. Dan nampaknya usaha-usaha ini berjaya dan diterima ramai umat Islam. Islam hanya ‘diletakkan’ di masjid atau majlis agama dan penentuan dasar tidak mengambilkira sumber dari al-Quran. Mereka yang berpegang erat kepada Islam digelar fundamentalis, konservatif, jihadist dan sebagainya yang sebenarnya istilah itu tidak pernah wujud dalam kamus Islam tetapi muncul diistilahkan Barat apabila mereka melihat Islam mengikut kaca mata mereka. Kini ia berjangkit dan membarah di Malaysia.

  Konsep pemerintahan Islam menekankan amanah di mana manusia selaku khalifah Allah perlu melaksanakan urusan pentadbiran secara adil. Islam tiada institusi seperti gereja bahkan pembesar gereja yang berkuasa tidak boleh disamakan dengan ulama’ dalam Islam. Apabila kita bezakan ulama’ dengan ruang lingkup ilmu yang dikuasainya dengan pembesar gereja yang hanya terlibat dengan ritual di gereja itu sudah cukup membuktikan keluasan dan kesyumulan Islam. Begitu juga beza tradisi Barat yang dilihat sebagai jumud dan mundur oleh mereka dengan tradisi Islam yang dilihat Muslim sebagai zaman keemasan dan warisan keintelektualan.

  Terdapat banyak lagi faktor lain yang menjadikan Barat membenci agama dan menggantikannya dengan akal mereka sendiri. Aspek ini harus difahami oleh umat Islam bagi memastikan mereka tidak tergelincir dari pegangan yang diyakini. Ingatlah sabda Rasulullah SAW: ‘Sesungguhnya aku tinggalkan kamu (agama) dalam keadaan terang-benderang, malamnya seperti siang, tidak tergelincir darinya setelah ketiadaanku kecuali yang celaka, dan barangsiapa yang hidup daripada kamu (pada akhir zaman) maka dia akan melihat banyak perselisihan pendapat, maka hendaklah kamu mengikuti apa yang kamu ketahui dari sunnahku dan sunnah Khulafa’ ar-Rasyidun yang terbimbing… [Musnad Ahmad : al-Arbad Bin Sariyah].


  Tuesday, June 9, 2009

  Kebebasan: Di Mana Kedudukan Kita


  Waktu ini ramai membincangkan berkenaan kebebasan dan pentingnya kebebasan. Bebas memberi hak pada individu, bebas juga mengeluarkan manusia dari kejumudan, bebas membentuk manusia yang berani dan pintar. Manusia dikatakan perlu diberikan kebebasan sama ada dalam bersuara, beragama, beraktiviti atau bergerak kerja dan memberikan pandangan. Sekatan dan halangan dilihat mengundang kekolotan, keradikalan, anti demokrasi dan menyekat hak seseorang. Dunia sekarang di era kemajuan sains dan teknologi dan sekatan kepada kebebasan akan menjadikan sesebuah negara itu mundur dan terkebelakang. Banyak hujah-hujah diutarakan menjustifikasikan makna kebebasan ini, namun dalam membincangkan soal kebebasan adakah tiada had dan sempadan kepadanya sesuai dengan istilah ‘bebas’ tersebut?

  Kita biasanya lebih suka membincangkan perkara ranting apabila tercetusnya sesuatu isu tanpa melihat konsep asas yang membentuk isu-isu tersebut. Apabila timbul masalah sistem pendidikan di sekolah berbentuk ‘exam-oriented’ maka diambil keputusan untuk menghadkan subjek yang diambil pelajar SPM. Hadkanlah sehingga 4 subjek sekalipun namun ia tidak akan mampu mengubah konsep pelajar yang memfokuskan pada pelajaran jika pedagogi, persekitaran, matlamat sekolah dan kementerian pelajaran tidak diubah. Ini yang seharusnya diubah, intipati dan matlamat pendidikan perlu diperbetulkan bukan mengehadkan subjek kerana ia tetap tidak akan mengubah paradigma pelajar untuk belajar merebut ‘A’ di sekolah. Begitu juga apabila membincangkan berkenaan konsep kebebasan. Ia berakar umbi dan mempunyai konsep yang tersendiri. Dunia sekarang digelar oleh para sarjana sebagai zaman post-modernisme selepas dunia menempuhi apa yang dipanggil oleh Barat sebagai zaman klasik, pertengahan (medieval) dan moden. Pembahagian (yang seharusnya tidak boleh disamakan dengan Islam) ini bersandarkan kepada sandaran dan pendekatan yang digunakan Barat. Zaman klasik biasanya diwarnai dengan mitos dan lagenda, zaman pertengahan dikuasai oleh Gereja (bukan agama), zaman moden berpaksikan akal (reason) dan kini dikatakan berasaskan subjektivisme atau penilaian individu kepada apa sahaja perkara.

  Apa yang dipanggil subjektivisme atau penilaian bebas individu ini menolak idea ketunggalan, objektiviti, realiti dan kebenaran universal yang mutlak serta berautoriti. Dengan maksud tiada yang bersifat universal, mutlak, tidak lapuk dan tiada keputusan yang telah ditentukan oleh mana-mana pihak. Tiada makna yang betul dalam sesuatu teori atau kepercayaan kerana makna sentiasa boleh ditafsirkan. Mengambil kata-kata Martin Luther: “Every believer is a priest, every reader is an author.” Ini yang berlaku sekarang di Malaysia. Manusia bebas mengeluarkan pandangan dan membuat keputusan untuk dirinya dan perkara lain termasuk agama kerana pentafsiran seseorang adalah saling berbeza. Perbezaan ini hasil pengaruh sama ada mereka lelaki, perempuan, gay, berkulit putih, berduit, penganut Buddha dan sebagainya. Tiada autoriti atau kuasa yang berhak menentu dan mengacau cara hidup dan moral manusia. Kita manusia yang bebas. Dengan itu tiada yang berhak meletakkan sesuatu keputusan untuk orang lain kerana pandangan individu itu sendiri adalah berbeza. Tulisan dan percakapan sebagai contoh dikatakan metafora kerana semuanya boleh ditafsirkan dan pemahaman individu kepada penulisan dan percakapan itu saling berbeza. Kefahaman kita tentang sesuatu penulisan adalah berbeza dengan kefahaman penulis yang menulisnya berbalik kepada tujuan, latar peribadi dan pendidikan yang diterima. Setiap teks ada makna tersirat (the truth is what is unsaid).

  Oleh itu objektiviti, kuasa mutlak, keputusan tunggal tidak dimiliki oleh sesiapa pun kerana realiti hanyalah persepsi semata-mata berdasarkan pengalaman individu yang menanggapinya. Kedudukan Tuhan berada dalam akal minda manusia dan tiada lagi wahyu sebagai komunikasi. Dia tidak berbicara dalam bahasa universal tetapi dalam bahasa nasional. Disebabkan itu agama yang sifatnya mutlak serta memberi hukum dan keputusan adalah tertolak dan tidak terhad pada kritikan. Dengan kata lain 'Tuhan' tidak diperlukan lagi oleh manusia kerana manusia merasakan mereka 'mampu' menyelesaikan permasalahan dunia tanpa-Nya. Pandangan ini secara khususnya dikembangkan oleh Fredrich Nietzche yang mengatakan “the truth is a matter of perspective”. Baginya pandangan adalah hanya satu daripada banyak lagi pentafsiran yang mungkin termasuk pandangannya sendiri yang mana ia adalah satu interprestasi daripada banyak lagi pentafsiran. Beliau mengisytiharkan bahawa Tuhan telah mati (God is dead). Idea tentang Tuhan telah lenyap telah digantikan dengan idea sains dan teknologi dalam kehidupan manusia. Menurutnya pegangan kita yang sebenar adalah kemajuan dan perubahan sains dan teknologi. Tiada tempat untuk pegangan akidah di zaman moden ini kerana manusia sendiri dikatakan ‘membunuh’ Tuhan dengan perubahan dan optimisime yang dilakukan di dunia kini.

  Inilah yang diserapi oleh masyarakat Malaysia kini. Konsep Barat (modernisme+post-modenisme) yang di’Malaysia’kan ini mendasari beberapa perkara yang berlaku: mempertikaikan ‘campur tangan’ agama dalam kehidupan peribadi, menuntut kebebasan untuk melakukan apa sahaja, mengkritik tanpa asas berkenaan wahyu dan hadith yang bertentangan dengan gaya hidup yang dilalui, mengkaji dan mentafsir al-Quran melalui kaedah hermenuitik seperti yang dilakukan kepada Bible, menyamaratakan setiap agama, melakukan dikotomi atau pengasingan agama dengan kehidupan dan sebagainya. Mereka merangka satu sistem lain dengan merobohkan jalan metafizik atau ghaib ini, membuang doktrin atau perintah agama dan menggantikannya dengan logik akal. Apabila realiti dianggap persepsi, kebenaran hanya perspektif, makna dimatikan (dissolution of value) dan ilmu hanya naratif maka di waktu itu juga wahyu ditolak dan agama diketepikan. Mungkin mereka masih menyembah Tuhan di rumah ibadat tetapi menolak makna dan nilai agama tersebut lantas sesuai dengan kata-kata Nietzche bahawa ‘kita telah membunuh Tuhan.’

  Monday, June 1, 2009

  Ominous Declaration


  Dalam strategi perang yang diperkenalkan oleh Sun Tzu (Art of War) dua prinsip peperangan diketengahkan iaitu pertama, tidak bergantung kepada musuh yang akan datang tetapi ia bergantung kepada kesediaan kita dan kedua, tidak bergantung kepada musuh yang tidak menyerang tetapi bergantung kepada kedudukan kita yang tidak boleh diserang. Dalam soal ini nampaknya kerajaan haram Israel jauh terkehadapan. Banyak strategi-strategi yang dilakukan mereka berasaskan dua lapis tindakan iaitu secara senyap-senyap dan terang-terangan dan kedua-duanya menghasilkan impak yang besar. Selepas 61 tahun menduduki tanah Palestin warga asal hanya menduduki Tebing Barat dan Gaza manakala sebahagian besar yang lain di khemah-khemah pelarian di negara sempadan. Sumber Israel Khamis lepas melaporkan parti Yisrael Beiteinu sebuah parti ekstrimis sayap kanan membawa usul kepada Knesset untuk meluluskan rang undang-undang mengharamkan penandaan Nakba sekaligus memaksa rakyat Palestin termasuk orang-orang Arab mengiktiraf Israel sebagai sebuah “Negara Demokratik Yahudi”. Rang undang-undang yang diperkenalkan oleh Menteri Luar Israel, Avigdor Lieberman (lahir di Russia) itu turut mendesak orang-orang Arab untuk berikrar setia kepada Israel sebelum mereka boleh mendapatkan kad-kad pengenalan dan kewarganegaraan. Bahkan setiap yang memohon untuk menjadi warganegara Israel diwajibkan mengikuti perkhidmatan militari sebagai syarat. Knesset pada 1hb Jun menolak rang undang-undang ini namun mereka bersetuju untuk melakukan ubah suai kepada ‘perundangan Nakba’ dengan menghalang dan menyekat mana-mana institusi yang menganjur atau terlibat dengan ‘hari memperingati Nakba’. Jelas walaupun peraturan baru ini cuba memberi sedikit nafas namun sebenarnya jika organisasi atau pertubuhan dilarang siapa lagi yang akan menganjurkan hari bersejarah tersebut?

  Hari Nakba disambut oleh warga Palestin setiap 15 Mei setiap tahun memperingati penubuhan negara haram Israel pada tahun 1948 di atas bumi Palestin dengan Yahudi Zionis telah bertindak kejam mengusir lebih daripada 60 peratus rakyat Palestin (lebih kurang 800,000 orang daripada sejumlah 1.39 juta rakyat) ke luar negara, manakala 30,000 yang lain telah diusir ke daerah-daerah yang ditakluki mereka. Nakba bermaksud malapetaka atau bencana besar. Daripada 580 perkampungan rakyat Palestin yang wujud sebelum perang 1948, rejim Zionis telah menghancurkan 478 daripadanya serta terlibat dalam lebih 34 jenayah pembunuhan beramai-ramai rakyat Palestin dan paling ganas di Deir Yassin pada 9 April 1948 yang melibatkan pembunuhan seramai 254 orang termasuk orang tua, wanita dan 52 orang kanak-kanak. ‘Ominous Declaration’ atau Pengisytiharan Celaka yang diisytiharkan oleh Arthur Balfour pada 2 November 1917 dengan menjanjikan masyarakat Israel dengan ‘tanah air’ di Palestin benar-benar membawa kecelakaan besar di rantau Timur Tengah. Strategi ini merupakan satu perancangan Israel mengambil alih sepenuhnya negara Palestin termasuk dengan memadamkan sejarah yang dahsyat tersebut. Peluasan wilayah dengan merampas ladang-ladang dan penempatan warga asal Palestin dilakukan secara tersusun. Namun Azzam Tamimi mengandaikan perluasan sempadan Israel sehingga melepasi Mesir, Lubnan, Jordan  dan Syria mungkin tidak tercapai apabila mereka sendiri meletakkan batu sempadan dengan membina tembok-tembok pemisah yang mempunyai ketinggian 8 meter dan ia masih dibina hingga kini.

  Namun dengan bantuan berterusan dari pihak luar dan negara-negara Islam turut sama ‘membantu’ maka tidak mustahil mereka berjaya menguasai bumi Palestin keseluruhannya dalam lima tahun lagi. Terbaru Perancis melanggar peraturan Kesatuan Eropah (European Union) dengan mengeksport persenjataan berharga 446 juta euro antara tahun 2003-2007 menjadikannya pembekal senjata terbesar di Eropah. (Peraturan EU menetapkan larangan penjualan senjata pada mana-mana pihak yang mampu memberi ketegangan pada mana-mana rantau dan digunakan untuk mencabuli hak asasi manusia.) Jelas strategi-strategi yang digunakan Israel sangat efisien dan berjaya. Mungkin kita boleh mengaplikasikan strategi Sun Tzu ini : When the men are united, the brave cannot advance alone, the cowardly cannot retreat alone.