Twitter Updates

  follow me on Twitter

  Saturday, December 26, 2009

  Mengembaralah


  Imam Najmuddin al-Nasafi dalam Matan al-Nasafiyyah membahagikan sumber ilmu itu kepada tiga. Pancaindera yang baik, perkhabaran yang benar dan akal. Melalui tiga sumber ini manusia memperolehi ilmu. Ia akan sempurna sekiranya ilmu diambil dari ketiga-tiga sumber tanpa menafikan salah satu darinya. Kerangka epistemologi Islam jelas berkenaan hal ini. Pancaindera sebagai salah satu aspek zahir yang dibahagikan kepada lima indera iaitu pendengaran, penglihatan, bau, sentuhan dan rasa bukan sekadar anggota badan semata tetapi boleh dikembangkan. Apa-apa yang didapati oleh lima indera ini akan diproses dan dianalisis oleh akal yang seterusnya mengembangkan lagi ilmu yang dimiliki manusia. Bagaimana ia boleh dikembangkan? Antaranya dengan mendedahkan pancaindera dengan sesuatu yang baru dan belum pernah ditemui sebelum ini. Justeru Allah SWT sendiri dalam banyak firman-Nya menitahkan manusia untuk berjalan melihat tanda-tanda kekuasaan-Nya di muka bumi ini. Melihat ini bukan sekadar lihat dengan mata tetapi dianalisis sehingga memberi manfaat kepada pemiliknya. Melihat ini juga bukan sekadar meneliti penciptaan alam tetapi juga mengkaji aspek sosial dan budaya yang berlingkar di sesuatu tempat.

  Perolehan ilmu melalui perkaedahan ini tidak mungkin didapati melalui pembacaan. Kerana ia dirasai sendiri oleh manusia yang mengalaminya. Istilah yang paling tepat dalam konteks ini ialah pengalaman. Buku boleh memberitahu sebagai contoh aspek-aspek social di sesuatu tempat. Namun ia tidak dapat dirasai oleh si pembaca sehingga dia pergi sendiri ke tempat tersebut. Dalam Islam, tasawuf amat mementingkan pengalaman manusiawi. Oleh itu ramai ulama’ membahaskan perbezaan pencapaian dan pemahaman konsep tauhid di kalangan ahli sufi dan mutakallimin. Bagi kalangan sufi, persoalan tauhid adalah suatu daerah pengalaman yang berada jauh di luar upaya akal dan imaginasi manusia untuk memahaminya. Mereka tidak menggunakan akal tetapi qalb dalam perjalanan dalaman mereka. Pendirian ini mungkin berbeza dengan kelompok yang tidak setuju dengan konsep ini. Kenapa saya memetik persoalan ini? Tidak lain sekadar untuk memberitahu kepada yang belum tahu bahawa jalan untuk kita mengambil ilmu adalah banyak. Antaranya melalui pengumpulan pengalaman yang tidak terdapat dalam buku. Jika ada sekalipun itu bukan pengalaman kita sendiri tetapi pengalaman si pengarang yang dibukukan. Dan sudah tentu usaha ini boleh diperoleh melalui pengembaraan. Jadi berjalanlah di muka bumi Allah SWT ini, mengumpul ilmu dan mencerahkan minda. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat buruk (yang menimpa) orang-orang Yang mendustakan (Rasul-rasul) itu." [al-An’am: 11]

  Thursday, December 17, 2009

  UBAH


  Dalam ‘posting’ terbaru saya dalam laman sosial Facebook, saya menulis: “for me Malaysia & Malaysian must be seen realistically, as it really is, and not just as it should be. So the starting point must always be what is, with a progression from there to what should be.” Saya cuba utarakan idea ini untuk dibincangkan khususnya oleh mereka yang ahli dalam gerakan Islam namun tiada yang menyahut. Saya fokuskan kepada mereka yang terlibat dalam gerakan Islam kerana golongan ini merupakan yang terpenting bagi memahami kondisi sebenar apa yang sedang, sudah dan akan berlaku di Malaysia. Dan golongan ini juga kadang-kala terlepas pandang tentang hakikat ini, terlalu ghairah menguatkuasakan sesuatu dan mengisytiharkan apa yang dihajati. Mereka yang memahami manhaj hidup Islam pasti mengidami kewujudan Negara Islam manakala manifestasi ketaatan kepada perintah Allah SWT adalah dengan menegakkan hukum Islam. Namun, kenapa ia menimbulkan keributan sedangkan niat sebenar yang diinginkan adalah kesejahteraan. Persoalan inilah yang saya ingin bangkitkan.

  Bagi saya negara dan rakyat di dalamnya perlu dilihat secara realistik. Siapa yang melihat? Sesiapa sahaja yang mahu dan mempunyai niat baik mengubah masyarakat. Ubah yang bagaimana? Sudah tentu bukan ubah yang memberi mudarat tetapi perubahan dari buruk kepada baik atau dari baik kepada lebih baik atau lebih-lebih baik. Seorang mekanik yang ingin membaiki sebuah kereta akan melihat dahulu punca kerosakan kereta. Dari situ dia akan merancang dan memastikan apa yang perlu dibuat sehingga kereta pulih ke sedia kala. Sebelum itu dia telah menjalani banyak latihan dan pengalaman, dia sudah memahami fungsi kereta, bahkan kaedah operasi kereta yang pelbagai jenis. Ada yang mewah, sedan dan klasik. Tanpa pemahaman sebegini, mekanik itu tidak akan mencapai taraf kepakaran yang sepatutnya.

  Mengubah dan memperbaiki masyarakat lebih sukar dari itu. Kita makhluk berfikir, punyai ilmu yang pelbagai dan pengalaman yang berbeza bukannya objek yang keras dan kaku, tanpa akal dan nafsu. Kefahaman kepada persekitaran dan objek yang majmuk merupakan perkara terpenting bagi mana-mana individu atau institusi yang mahu membuat perubahan. Adalah sesuatu yang tidak masuk akal di sini apabila diisytiharkan kemahuan sebuah Negara Islam tanpa melihat sokongan yang diperlukan. Adalah sesuatu yang mendukacitakan apabila dikatakan hukum Islam ingin ditegakkan, tanpa menyelitkan sekali perkaedahannya untuk sampai ke situ. Bolehkah perlembagaan Malaysia yang dibentuk Reid itu dimansuhkan terus sedangkan ia sudah diamalkan selama lebih 50 tahun, dikanunkan membentuk pelbagai undang-undang, melahirkan system kehakiman dan pelbagai institusi yang sangat kompleks. Yang paling penting, bukankah satu kezaliman bagi kita untuk memaksakan masyarakat mengikut kehendak kita tanpa diberikan kefahaman terlebih dahulu. Bahkan yang paling ditakuti kita sendiri tidak memahami sebenarnya apa yang kita mahukan. Dunia kini ibarat sebuah market yang memasarkan pelbagai produk. Mahu tidak mahu kita sudah berada dalam market yang telah dibentuk ini. Tugas kita adalah menawarkan produk terbaik dari segala yang ada yang akhirnya menarik minat rakyat untuk mendapatkan produk-produk tersebut.

  Vladimir Ulyanov atau Lenin merupakan tokoh besar revolusioner di Russia yang memahami kepentingan memahami realiti ini. Beliau berpegang bahawa pertubuhan perlu sentiasa berubah dari semasa ke semasa, pembebasan kelas pekerja hanya akan dicapai oleh mereka bukan orang lain dan teori serta amalan sentiasa berhubung kait. Menurutnya mengejar idea adalah tidak berguna kecuali jika ia membawa kepada tindakan, namun tindakan yang paling hebat sekalipun tidak akan berguna kecuali ianya dipandu oleh pemahaman tentang bagaimana masyarakat berubah. Idea dan usaha Lenin ini mencetuskan revolusi Bolshevik di Rusia menjahanamkan rejim Tsar, memfizikalkan idea Marx dan dieksport ke seluruh dunia membentuk seolah satu empayar baru yang walaupun terpisah-pisah tetapi bersatu dalam idea dan pengamalan. Contoh ini bukan bermakna jalan terbaik adalah dengan revolusi apatahlagi dengan situasi kini, ia tidak akan menyelesaikan masalah bahkan akan lebih menimpulkan permasalahan. Namun apa yang boleh dicedok ialah kepandaian Lenin membaca realiti sebelum terjadinya revolusi sehingga memberi impak yang sangat besar.

  Bacaan kepada realiti ini telah diamalkan jauh lebih dahulu oleh Rasulullah SAW. Fasa awal dakwah beliau ialah pengukuhan kefahaman dan dari situ membawa kepada penghijrahan sehingga terbentuknya sebuah Negara. Tempat-tempat penghijrahan juga dibaca secara teliti oleh baginda. Baginda tidak memilih China atau India yang jauh atau Rom dibawah kekuasaan Kaisar sebagai tempat perlindungan umat Islam yang diancam musyrikin Mekah tetapi memilih Habsyah yang dipimpin Najasyi sebagai lokasi paling sesuai. Ia tidak terlalu jauh dan ini memungkinkan Rasulullah memaklumi segala yang berlaku di sana. Komunikasi kekal terjalin. Pemimpinnya pula merupakan raja yang adil dan menerima tetamu asing dengan hormat bukan sebaliknya. Banyak lagi bacaan dan strategi baginda yang mementingkan keutamaan dan realiti yang berlaku sebelum melakukan tindakan. Kita kabur tentang sirah baginda kerana kita lebih mengutamakan tarikh sesuatu peristiwa yang berlaku dan apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku tanpa cuba memahami kenapa ia berlaku dan bagaimana Rasulullah menyelesaikannya.

  Dalam konteks Malaysia, situasinya lebih kompleks. Komposisi kaum yang ketara, politik perkauman yang mencengkam dan perubahan sosial yang berbeza kini memerlukan idea-idea yang sangat kreatif. Kekreatifan ini memerlukan daya intelektual yang tinggi sebagai asasnya. Saya berpegang kepada pandangan Hussein Alatas bahawa tidak ada parti politik tanpa falsafah yang dinyatakan dalam perlembagaannya, meskipun boleh dikatakan bahawa falsafah tersebut tidak disusun melalui penelitian intelektual. Parti politik bukan sekadar berkerja ketika pilihanraya semata-mata dan mengulas isu-isu setempat tetapi idea-ideanya juga perlu dikembangkan secara berkala. Sebolehnya di luar perlembagaan parti, terdapat ratusan buku dan penerbitan yang menghuraikan falsafah parti tersebut secara terperinci dan meliputi sejumlah aspek kehidupan social. Ada ahli teori dan pemikir parti dan ada pula pengkritiknya. Sebelum itu perlu dikenalpasti adakah wujud golongan pemikir ini. Jika tiada ataupun sedikit maka proses pembinaan pemikir perlu digerakkan. Saya dan beberapa rakan lain memahami kelemahan ini dengan mengambil inisiatif menggerakkan proses keinteletualan dan pembuatan dasar berdasarkan kajian sebagai fokus gerak kerja kami melalui penubuhan Sekolah Pemikir Muda. Kita sudah banyak melahirkan tenaga yang ikhlas berjuang, ditarbiyyah bertahun-tahun dan menghadami kitab-kitab karangan Fathi Yakan, Hassan al-Banna, Mustafa Masyhur dan sebagainya. Namun kita masih kekurangan tenaga pemikir yang bukan sekadar punyai tapak asas epistemologi dan perjuangan tetapi kemampuan memahami dasar-dasar nasional, ilmu-ilmu asas pentadbiran, ekonomi, sosial, perundangan dan sebagainya. Dengan kata lain pembinaan inteletual-intelektual yang berfungsi menggerakkan parti sesuai mengikut kehendak zaman, mampu memberi jawapan kepada persoalan yang selama ini terbungkam dan penawaran polisi terbaik berbanding parti yang lain tanpa penggadaian sedikitpun kepada dasar-dasar Islami yang telah termaktub.

  Tuesday, November 24, 2009

  SESAWANG EMAS


  Internet dan perkomputeran adalah lambang penyebaran maklumat dan data secara ekstrem. Bayangkan dalam masa hanya satu saat, jutaan data dikeluarkan di seluruh dunia, dilayari oleh lebih 1 bilion penduduk dunia. Ia mencipta satu dunia dan budaya yang baru. Kesannya mempengaruhi hampir keseluruhan umat manusia. Kejahilan tentang aplikasi internet pada hari ini sama seperti kejahilan mereka yang tidak tahu membaca pada abad ke-20. Ia sentiasa berkembang, melalui pelbagai transformasi. Setiap transformasi yang berlaku turut memberi pengaruh dan kesan kepada penggunanya iaitu manusia. Cuba bayangkan Facebook dan Twitter kini bukan sekadar memperkenalkan budaya baru tetapi menjadi pusat kepada pelbagai jenis inovasi demi meningkatkan ekonomi di era ‘depression’ ini. Steve Jobs, CEO Apple diiktiraf oleh majalah Fortune sebagai CEO dekad ini atas kejayaannya mengembangkan teknologi dan aplikasi Apple ke serata dunia dari iTones music, the iPod hingga kepada iPhone yang mempunyai pelbagai variasi itu. Beliau bukan sekadar berjaya mengumpul keuntungan sebanyak $150 bilion tetapi turut mengubah budaya masyarakat secara global.

  Ahli perniagaan biasanya peka dengan perkembangan yang berlaku. Golongan artis pula kebiasaannya menggunakan MySpace, laman sosial yang menempatkan klip video dan blog yang boleh dikongsi dengan para peminat. Namun ahli politik khususnya di Malaysia belum melihat media sosial sebagai lubuk emas yang perlu disentuh. Sedangkan The Webby Awards iaitu anugerah antarabangsa terulung tentang internet meletakkan 10 laman web paling berpengaruh dalam dekad ini dengan sebahagiannya diisi oleh laman sosial seperti Facebook, Twitter dan Youtube. Jaringan Twitter banyak mempengaruhi situasi politik Iran sewaktu pemilihan presidennya. Tahniah juga kepada Obama yang menggunakan internet dengan jayanya sehingga memenangi jawatan Presiden kulit hitam pertama.

  Namun ahli politik di Malaysia hanya menggunakan laman sosial sekadar untuk memaklumkan aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan ibarat itu adalah diari digitalnya. Ada yang sekadar mendaftar kemudian senyap sunyi, hilang entah ke mana. Sedangkan The New Oxford American Dictionary mengiktiraf perkataan ‘unfriend” satu kalimah yang digunakan oleh pengguna Facebook sebagai perkataan untuk tahun ini (world of the year for 2009). Rakyat Malaysia secara puratanya pula menghabiskan 30 minit setiap hari di laman social seperti Facebook, tetapi saya percaya ia lebih lama dari itu. Lihatlah pengaruh laman social ini. Diakui para pemimpin ini sibuk apatahlagi pindaan undang-undang di Parlimen Malaysia boleh dikatakan antara yang terbanyak di dunia selepas 50 tahun lebih parti yang sama menguasai eksekutif dan legaslatif. Mungkin mereka sibuk dan asyik meminda-minda tanpa sedar mereka juga perlu mencipta dan berevolusi. Seharusnya dilantik seorang atau sekumpulan pembantu yang memfokuskan kerjanya berkenaan internet dan media sosial. Bukan sekadar melaporkan apa yang dirancang tetapi turut sama berinteraksi dengan pengguna. Ia kadang-kala menggugat kedudukan pemimpin kerana interaksi laman sosial sifatnya sama taraf, tiada tingkatan, tidak perlu ‘appointment’ dan pengguna bebas berkomunikasi mengikut kehendaknya. Ia sedikit sebanyak mempengaruhi ego si pemimpin. Namun mereka tidak akan mampu menahan tsunami perubahan ini, jika tidak digunakan peluang ini maka mereka akan ditinggalkan. Penggunaan Facebook sebagai contoh memerlukan teknik dan kaedah yang tertentu. Saya melihat sesetengah pemimpin politik mengajak muda-mudi ke program-program mereka tanpa terlebih dahulu membina imej dan persepsi mereka dalam laman sosial tersebut. Mendapatkan kepercayaan dan membina reputasi sangat penting kepada pemimpin yang menggunakan laman sosial ini. Mulai dahulu dengan pandangan-pandangan yang bernas, menarik perhatian dan konkrit. Ia menarik pengguna khususnya belia untuk menjadi ‘pemerhati dan pengomentar tetap’ kepada akaun mereka. Mohon cadangan dan komentar agar pengguna merasakan mereka turut bersama membantu dalam memperkasakan parti. Hal-hal sebegini sangat penting. Seorang pemimpin di luar dilihat dari sudut karisma dan keberkesanan kepimpinannya. Laman sosial turut memerlukan karisma ini tetapi melalui aplikasi digital yang lebih kompleks dan kreatif bentuknya. Selamat ber’FB’. (satu lagi kalimah baru yang muncul dalam perkamusan bahasa Melayu yang sangat bertoleransi ini)

  Friday, November 20, 2009

  1Malaysia

  Ikon 1Malaysia seharusnya diberikan kepada lokasi atau persekitaran. Ia tidak boleh diberikan kepada invidu. Apa indikator pemberian anugerah itu pada individu? Jika tentang hubungan, boleh dikatakan setiap masyarakat itu sentiasa berhubung satu sama lain. Jika kepada persatuan, maka sudah pasti persatuan atau NGO yang berasaskan kemajmukan kaum yang akan mendapatnya, tiada yang pelik kerana memang objektif penubuhannya sebegitu. Yang paling sesuai ialah kedai mamak yang makin melimpah-limpah khususnya di ibu kota ini. Mereka tidak pernah meletakkan objektif pembukaan kedai untuk menyatupadukan kaum atau tak pernah diketahui lagi dana-dana kerajaan pernah sampai kepada mereka untuk menjalankan aktiviti perpaduan. Apa yang mereka pentingkan roti canai, nasi kandar dan nan mereka habis terjual. Taukenya tak pernah terfikir pun untuk menyahut seruan kerajaan dalam soal perpaduan. Namun kedai-kedai mereka menjadi tumpuan pelbagai kaum, tempat berkumpul rakan taulan dan lokasi menonton bola sepak pelbagai lapisan masyarakat. Apa istimewanya kedai-kedai makan ini. Semua pelayannya lelaki, bermisai dan berjambang. Sebahagian besarnya berwajah lagak pelakon tamil, Padayappa sebilangan sahaja seperti Kamal Hassan dan lebih mustahil lagi Salman Khan. Tiada perempuan cantik dan seksi untuk menarik pelanggan lelaki datang. Cuma istimewanya pekerja mereka ini tidak pernah duduk dan sangat berdisiplin. Menunya sama setiap hari, tidak seperti KFC, McD dan Pizzahut yang terpaksa menukar-nukar menu setiap bulan bagi memastikan pelanggan datang berkunjung. Konsep pemasaran (marketing) mereka hampir sama, tiada yang luar biasa tetapi sekali tengok dapat diketahui itu adalah kedai mamak.


  Cina, India, Melayu, Pak Arab, Mat Indon, abang Negro dan kakak Filippina yang bekerja di ibu kota, semuanya menjadikan kedai mamak lokasi makan mereka. Dari pagi di bawa kepada pagi esoknya, sentiasa di buka setiap jam tanpa cuti. Pekerja-pekerja mereka menyebarluaskan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu ketika berinteraksi dengan pelanggan. Cina yang tergagap-pelat bercakap Melayu walaupun BM A1 dalam SPM terpaksa menggunakan semula bahasa Melayu dengan mereka. Pak syeikh Arab sudah mengenal erti air kosong, roti canai dan nasi goreng. Kebanyakan menu lebih kepada masakan Melayu atau diasimilisasikan ke makanan Melayu dan selebihnya makanan India. Ia menjadi isi perut semua kaum tanpa perlu dipaksa, dipublisitikan dalam TV atau ditetapkan sebagai pekeliling oleh kerajaan.


  Apa rumusan yang boleh kita buat? Hendak mencapai perpaduan tidak semestinya dengan belanjawan jutaan ringgit, tidak perlu terlalu banyak berslogan-slogan (sloganisme), terlalu banyak aktiviti dan sebagainya. Apa yang penting adalah kemampuan mencari titik persamaan antara setiap bangsa dan disatukan sehingga ia dapat dikongsi tanpa saling rasa wasangka. Ini digunakan dengan bijak oleh pengusaha kedai mamak. Mereka gunakan keistimewaan ini menarik masyarakat pelbagai kaum. Mereka kekalkan identiti yang ada dan diterjemahkan kepada persekitaran dan budaya kedai. Malaysia sentiasa satu, tidak pernah dua atau tiga. Jika satu hari nanti berlaku perpecahanpun, negeri yang terpisah itu tidak akan gunakan nama Malaysia juga kerana nama itu sudah sedia tertulis dalam buku daftar PBB. Retorikkan perkataan satu walau sejuta kali sekalipun, tetapi jika perlaksanaannya tiada atau pendekatannya bercanggah maka ia hanya akan dilihat satu usaha mendapatkan undi semata. Seorang Muslim tidak akan mencapai taraf mukmin jika cukup dengan mengucap, apa yang dipentingkan adalah pengamalan manifestasi dari ucapan yang ditimbulkan dari keyakinan. Begitu juga tentang hal perpaduan. Sekadar mengatakan kita perlu bersatu tetapi persekitaran dan budaya tidak dibentuk ke arah apa yang dikehendaki maka itu dipanggil usaha menjual air liur. Kepada kerajaan, jangan bazirkan RM191.5 bilion duit rakyat ke tempat yang tidak sewajarnya. Pendekatan berkesan tidak semestinya memerlukan belanjawan yang tinggi. Apa yang diperlukan adalah sedikit akal yang tinggi.


  (*mungkin penulisan ini sedikit bias kerana penulis menjadi pelanggan tetap kedai mamak di tepi rumah, makan hasil air tangan mamak saban hari. Apa boleh dibuat kedai Melayu jauh, yang paling dekat pun yang menggaji pembasuh pinggannya untuk membasuh beras tanpa dia basuh dahulu tangan bekas kotoran makanan)

  Monday, November 16, 2009

  ORANG LAMA

  Kenapa ikatan ukhuwwah (persaudaraan) dalam gerakan Islam kini dilihat taboo oleh ahli-ahlinya. Itu antara aspek asas perbincangan usrah saya bersama beberapa sahabat yang lain. Anak usrah atau lebih sesuai pakcik-pakcik seusrah saya ini berusia lebih tua atau sama umurnya dengan usia ayah saya. Bahkan ada yang usianya sama dengan umur datuk di Terengganu. Mereka mula terlibat dengan gerakan Islam ketika saya masih menyusu. Ketika saya belum kenal bagaimana bentuknya sebuah kereta dan apa beza lelaki dan perempuan. Mereka menetap di Kuala Lumpur ketika kosmopolitan itu masih dipenuhi hutan, yang mana warganya berkongsi hidup dengan haiwan yang lain. Jauh sebelum tertegaknya Menara TM, Midvalley, bar-bar di Jalan Maarof, Kl Sentral, lot-lot kedai di Kerinchi dan ketika Universiti Malaya masih berbau catnya. Pekerjaan mereka pelbagai; posmen, peniaga, operator, pemandu lori, pemandu teksi, pesara dan kerja-kerja yang golongan kini klasifikasikan sebagai kelas tiga. Namun puluhan tahun dengan gaji ciput itu jugalah mereka kekal konsisten dengan gerakan Islam. Mereka tidak berjawatan tinggi apatahlagi gaji yang tinggi namun punyai semangat yang tinggi. Walaupun pada awalnya apabila ditanya tentang rukun-rukun usrah mereka mengatakan ‘zero’ tapi apabila dibincangkan dari sudut pengamalannya mereka jauh memahami. Mungkin mereka tidak memahami konsepnya secara teoritikal tetapi mereka hadaminya melalui pengamalan.

  Mereka golongan yang tidak punya apa-apa kepentingan dan cita-cita tinggi. Usia pun sudah di tahap subsidi. Melihat keadaan ini saya teringat bagaimana dakwah Nabi SAW pada awalnya hanya diterima oleh golongan yang tidak punya kepentingan duniawi. Orang miskin dan hamba abdi adalah majoriti 40 orang yang memenuhkan perjumpaan secara rahsia dengan baginda di rumah al-Arqam Bin Abi al-Arqam di Mekah. Yang menjadi penentang utama ialah para pemimpin, golongan saudagar dan kabilah yang berpengaruh. Waktu itu Islam dalam keadaan begitu asing (dagang) dan keasingannya disambut oleh kelompok yang dipandang hina oleh yang berkepentingan. Kini Islam kembali dilihat asing dan yang komited dengan gerakan Islam juga adalah yang tidak banyak kepentingannya. Ketika orang lain sibuk berbincang persoalan kuasa mereka bimbang memikirkan permasalahan tarbiyyah. Golongan ini berada di mana-mana tetapi jumlahnya semakin sedikit. Mereka adalah akar yang menjadi tunjang, mengukuh mendapatkan protein demi menghasilkan buah yang enak rasanya. Ia membantu pokok untuk terus kekal berdiri teguh. Lantas ketika saya membaca tafsir surah al-Qalam saya tersedar benarlah janji Allah SWT. Orang yang banyak mencela, menyebarkan fitnah, menghalangi perbuatan baik, melampaui batas, banyak dosa, jahat kejam dan terkenal kejahatannya salah satu faktornya adalah kerana memiliki harta dan anak yang banyak. Ayat 10-16 dari surah ini meletakkan mereka yang punyai ramai anak dan harta akan lebih mudah mendapat pengikut namun jika dia mempunyai sifat-sifat di atas maka dia langsung tidak boleh diikuti. Adalah baik untuk tidak mempunyai harta dan kedudukan asalkan kehidupan kita diredhai Allah, namun adalah lebih baik lagi sekiranya kita mempunyai harta dan kedudukan dan ia untuk digunakan untuk segenap jalan dan ruang yang mampu memberi sumbangan untuk Islam.

  Sunday, November 8, 2009

  A Five-Star Ghost Town at the End of 'The World'


  A Five-Star Ghost Town at the End of 'The World'

  Projek mega di Dubai bakal menjadi projek gajah puteh tidak lama lagi. Dengan pelan perbelanjaan berbilion dollar dan pembangunan megastruktur termewah di dunia, ia kemungkinan rebah kerana pelaburan yang tidak ke mana. Harapnya ia jadi iktibar kepada kerajaan Malaysia yang sibuk dengan projek-projek mega ini khususnya di wilayah Iskandar. Gambar-gambar menunjukkan the World' pulau buatan dengan jutaan tan pasir yang membentuk seolah peta dunia, hanya terdapat satu binaan selebihnya ibarat padang pasir buatan. Ikuti laporan wartawan Time dalam 'link' di atas.

  Tuesday, November 3, 2009

  Dengan sedikit sentuhan


  Kadang-kala apa yang kita lakukan bukan di atas kehendak sebenar kita. Biasanya apabila kita ke kompleks beli-belah, kita sudah menetapkan barang-barang apa yang ingin dibeli beserta belanjawan yang telah dikeluarkan. Namun kadang-kala juga apa yang kita beli bukan berdasarkan perancangan yang telah ditulis, atau mungkin sahaja ditambah dengan pembelian yang tidak sepatutnya. Biasanya apabila saya ke OneUtama, Damansara apa yang dicari ialah buku-buku di MPH, tetapi boleh sahaja apa yang dibawa balik ialah sehelai kemeja atau sepasang kasut. Adakah ini menunjukkan terdapat kuasa luar yang menekan kita dalam melakukan sesuatu keputusan? Kajian menunjukkan kita sentiasa cuba dipengaruhi secara sedar atau tidak. Bukti paling dekat dan sangat halus ialah televisyen. Satu kajian oleh psikologis diketuai Brian Mullen dari Syracuse University pada tahun 1984 telah membuktikannya. Mereka telah merakam tiga program berita malam yang dikendalikan Peter Jeninngs dari ABC, Tom Brolaw dari NBC dan Dan Rather dari CBS. Ia dirakam lapan hari sebelum pemilihan presiden Amerika antara Ronald Reagan (Republikan) dan Walter Mondale (Demokrat). Mullen memetik laporan-laporan yang disampaikan pemberita berkenaan dua calon presiden tersebut, Keseluruhannya 37 segmen yang berbeza dengan setiap segmen selama dua setengah saat. Segmen ini dipertontonkan kepada beberapa responden terpilih dengan ditutup bunyinya (dan mereka langsung tidak mengetahui untuk apa kajian ini). Responden hanya perlu meletakkan markah kepada pemberita berdasarkan ekspresi emosi dan muka yang ditunjukkan oleh tiga pemberita tersebut semasa melaporkan perihal dua calon presiden. Skalanya ialah 21 dengan yang paling rendah ‘extremely negative’ dan paling tinggi ‘extremely positive’. Hasilnya Dan Rather (CBS) mendapat 10.46 apabila melaporkan berkenaan Mondale dan 10.37 apabila memperihalkan tentang Reagen. Ini menunjukkan ekspresi yang ditunjukkan ialah neutral. Begitu juga dengan Brokaw (NBC) yang mendapat 11.21 untuk Mondale dan 11.50 untuk Reagan. Namun ia berbeza dengan Jennings (ABC) yang mendapat 13.38 untuk Mondale. Apabila melaporkan tentang Reagan, skalanya ialah 17.44 . Menunjukkan wajahnya berubah dan ekspresi yang ditunjukkan lebih positif berbanding Mondale.

  Kajian ini diteruskan dengan menemubual beberapa pengundi yang secara kebiasaannya menonton siaran berita malam. Hasilnya mengejutkan. Dalam setiap kes, mereka yang menonton ABC akan mengundi Reagan berbanding mereka yang biasa menonton CBS dan NBS. Di Cleveland sebagai contoh, 75% penonton ABC mengundi Republikan. Wajah bias yang diekspresikan oleh Jennings (ABC) ketika melaporkan tentang Reagan telah memberi pengaruh besar kepada pengundi. Kajian seumpama ini boleh dilakukan di Malaysia. Dari pemerhatian rambang saya ketika menonton berita malam (Awani, Edisi 7, Buletin Utama, Perdana 1 RTM) para pemberita sememangnya menunjukkan ekspresi yang berbeza-beza ketika melaporkan isu-isu tertentu. Apabila melaporkan berkenaan dasar baru yang diperkenal kerajaan, laporan bajet 2010, perhimpunan agung UMNO dan ulasan pemimpin kerajaan maka wajah pemberita lebih positif, tersenyum dan menunjukkan keselesaan. Namun apabila memperihalkan berkenaan pemimpin pembangkang, demonstrasi, liputan PRK untuk pembangkang dan lain-lain, wajah mereka ditunjukkan berkerut, membimbangkan dan seolah tidak berpuas hati. Ekspresi ini lebih banyak ditonjolkan oleh pemberita TV3 dan RTM berbanding Awani, NTV7 dan TV9 yang dilihat riak wajahnya lebih neutral. Riak wajah ini juga dilihat lebih ketara di waktu perdana (8.00-10.00 malam). Ini observasi rambang yang saya buat dan jika dibandingkan dengan kajian di atas, ia dapat membuktikan maklumat yang didoktrinkan kepada pendengar (lebih tepat pengundi) bukan sekadar melalui isi-isi berita yang disampaikan dan didengar telinga tetapi juga melalui riak muka yang dilihat mata. Terdapat beberapa kajian lagi yang menunjukkan kuasa ekspresi dan gerak badan kepada penonton. Sebagai contoh iklan yang lebih banyak pelakonnya mengangguk atau yang menggerakkan objek dari atas ke bawah (seperti bouncing ball) secara automatik mempengaruhi penonton untuk mengangguk kepalanya tanpa sedar dan berminat membeli produk yang diiklankan.

  Ini menunjukkan gerakan badan walaupun hanya sekilas senyuman mampu mempengaruhi seseorang. Zikir-zikir dalam tarikat juga mempunyai gerakan yang tersendiri. Qadiriyyah sebagai contoh dengan zikir perlahan ‘Allahu Allahu’, menganggukkan kepala ke sebelah kiri yang ditujukan pada hati, supaya kalimah Allah terpasak kukuh dalam hati penzikir. Begitu juga dengan tarikat lain yang mempunyai gerakan tersendiri. Ia mengukuhkan keyakinan, kerana jasad juga sebahagian dari diri manusia walaupun manusia tidak dikenali sebagai manusia dengan hanya melihat tanga, kaki atau anggota badan yang lain. Manusia dikenali sebagai manusia dengan jiwanya. Namun anggota badanlah yang menjadi wasilah kepada jiwa itu.

  Kajian yang dibuat di Amerika di atas ditujukan kepada media yang tidak terlalu bias dan ini sebaliknya di Malaysia. Rakyat yang hanya menonton TV sebagai sumber maklumat, hanya mendengar tanpa pembacaan serta tanpa analisis dua-tiga lapis kepada apa yang disampaikan sudah tentu akan tetap dengan status-quonya, diperbodohkan dan menjadi rakyat yang tegar dari perubahan. Mereka yang tetap kekal dengan status-quo tanpa ingin berubah kepada yang lebih baik ini adalah golongan lama bermentaliti tua walaupun dia muda sekalipun. Tapi mereka yang ingin berubah, dinamik dan bijak layak digelar pemuda walaupun usianya mungkin mencecah 80 tahun. Jasadnya mungkin uzur tapi akalnya aktif seaktif orang muda. Bagi saya inilah definisi muda yang sebenarnya.

  Thursday, October 29, 2009

  The Wedding Season


  Hujung tahun ini saya boleh gelarkan sebagai musim perkahwinan bagi menggantikan musim tengkujuh yang bakal tiba. Sahabat-sahabat sekeliling saya mula menempah kata nama ‘suami’ dan ‘isteri’ hujung tahun ini. Dan ada yang lebih awal serta sudah lahirkan cahaya mata. Di rumah sewa saya sahaja sudah tiga orang mendirikan rumah tangga. Hujung tahun ini 2 orang, Sdr. Dzulkhairi dan Sdr. Yusri. Tahun depan beberapa orang lagi, yang memungkinkan rumah banglo tepi sungai ini ditutup. Tahniah saya ucapkan pada mereka. Moga jalani hidup yang bahagia sehingga ke akhirat dan lahirkan cahaya mata bermanfaat. Pokok yang baik, yang dikahwinkan dengan pokok yang baik juga oleh ‘petani’ yang mahir, maka sudah tentu akan melahirkan tunas baru yang lebih baik. Buahnya juga akan lebih ranum berbanding kedua-dua pokok tadi. Harapnya begitulah kesudahannya. Ibarat firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 24-25 berkenaan kalimah yang baik seperti sebatang pohon yang baik, yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh, dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Para mufassirin mentafsirkan kalimah tersebut sebagai tauhid atau Islam. Pasangan yang disemai dengan didikan dan pengamalan Islam insyaAllah melahirkan zuriat yang dua kali ganda sifat baiknya. Itu pun jika disemai dengan baik oleh baja yang subur bukan baja tiruan yang mampu membinasakan tunas tersebut lebih awal. Elakkan juga serangga-serangga yang ingin memakan tunas baru tersebut, musim sekarang musim yang penuh ‘penyakit’ dan banyak pengacau. Jika dibiarkan tunas ini mungkin boleh bermutasi.

  Namun dalam masa yang sama, bukan semua madu dibawa lebah. Bahkan kadang-kadang lebah tak terjumpa bunga, sama ada bunga menutup kelopaknya atau si bunga masih teragak-agak tidak puas untuk terus mekar. Saya sentiasa mendengar desiran sayap (keluhan) lebah-lebah ini. Apa yang saya mampu lakukan ialah cuba ke taman bunga dan cari bunga-bunga yang belum dipetik. Itu sahaja usaha yang boleh saya lakukan setakat ini. Itu belum diceritakan bagaimana sukarnya ingin mendapatkan lebah-lebah yang pastinya berbisa untuk dibawa ke taman bunga yang sangat luas. Kadang-kadang si lebah rambang mata kerana sangkaannya hanya dia sahaja berada di taman tersebut. Ini anologi yang mungkin hanya saya sahaja fahami.

  Kepada yang belum memilih pasangan gunakanlah sabda Nabi SAW sebagai panduan bukan alasan. “Janganlah kamu kahwini wanita kerana kecantikan mereka, kerana kemungkinan kecantikan itu akan menghancurkan mereka sendiri. Dan janganlah kamu kahwini kerana harta mereka, kerana mungkin harta itu menyebabkan mereka derhaka. Tetapi kahwinilah mereka atas dasar agama. Sesungguhnya hamba yang berkulit hitam, tetapi beragama adalah lebih baik”-(riwayat Ibnu Majah). Mudahan sahabat-sahabat saya ini mampu melahirkan mujahid-mujahidah yang ramai, menjadi sebatang pohon rimbun yang merimbuni pokok-pokok kecil di bawahnya, bersabar dengan sinaran matahari yang memancarinya terlebih dahulu dan menapis air hujan yang lebat menjadi titisan untuk dihidangkan pada tumbuhan dibawahnya. Umat yang ramai lagi bermanfaat inilah yang dibanggakan Rasulullah, bukan dengan banyaknya buih-buih pantai yang mudah musnah dengan hanya ditiup angin. “Kahwinilah wanita yang bersifat penyayang dan boleh melahirkan anak, sesungguhnya aku berbangga dengan bilangan kamu yang ramai”-(riwayat An-Nasa’i). Dan saya terpaksa terus menghitung nota-nota kaki dan bibliografi ketika ramai sahabat sedang menghitung hari, tidur didampingi buku-buku hapak perpustakaan ketika sahabat yang lain selesa didampingi isteri tercinta. Manusia punyai pelbagai jalan, terpulang jalan mana yang dirasainya selesa, asalkan jalan tersebut mempunyai tanda jalan yang betul (bukan kabur-kabur, diconteng atau tiada langsung). Rezeki Allah di mana-mana selagi daun maut masih didahannya.

  Friday, October 23, 2009

  PEMIKIRAN HOLISTIK

  Ketika mana saya menatap skrin laptop ini, tergambar di benak saya bahawa di sebalik laptop yang sudah 3 tahun saya gunakan ini ia mempunyai banyak ceritanya yang tersembunyi. Ia bukan sekadar selonggok komponen elektronik dengan litarnya yang berserabut tetapi terkandung idea, inovasi dan keringat manusia. Logam yang ada hasil usaha pelombong yang habiskan hidup dengan pekerjaan sukar itu. Begitu juga dengan komponennya yang lain, semuanya bermula dari bahan mentah yang pelbagai, melalui pelbagai proses yang panjang sehingga dapat dinamakannya sebagai sebuah komputer riba. Begitu juga dengan idea penciptaannya. Ada yang mengatakan ianya dimulakan oleh seorang lelaki Inggeris bernama Charles Babbage yang digelar the Father of Computer. Ataupun oleh Alan Turing yang mencipta ‘electric computer’, dan mungkin sahaja jurutera warga Jerman bernama Konrad Zuse yang mencipta Z3 yang dikawal sepenuhnya oleh digit-digit elektromekanikal. Namun semua itu tidak akan dapat dicipta tanpa sumbangan teknologi China semasa bangsa Eropah masih hidup secara nomad antara tahun 2600BC dan 300BC dengan teknologi abaskus yang digunakan oleh peniaga. Begitu juga dengan perkara yang lain sama ada ia dalam bentuk fizikal atau abstrak. Pemikiran yang dimulakan dengan kaedah ini melatih kita untuk melihat sesuatu perkara secara holistik, menyeluruh dan bersifat realiti. Ia sudah ditunjukkan oleh Islam. Ayat-ayat Allah SWT memerintahkan manusia bukan sekadar menggunakan segala kemudahan alam yang diberikan, tetapi meneliti setiap penciptaan tersebut. Ayat al-Quran bukan sekadar untuk ditilawahkan, dibaca malam Jumaat atau dikhatamkan sewaktu Ramadhan sahaja tetapi ditadabbur, sehingga insan yang membaca ayat Allah SWT itu mampu melihat apa yang terdapat disebalik huruf-huruf arab tersebut. Melihat al-Quran secara holistik bukan bermaksud dengan membaca kesemua ayat-ayat dari 30 surah tetapi dengan mengetahui isi yang disampaikan dan memahami hikmah yang terselit. Firman Allah SWT yang menyebut sekiranya dibaca ayat-ayat Allah SWT maka iman seseorang itu akan bertambah adalah hasil penelitian yang holistik. Dan minda dapat dikembangkan sekiranya kefahaman tersebut diamalkan pula dalam kehidupan. Pemikiran holistik menemukan kita dengan paradigma Islam yang sebenar. (Sekadar meminjam istilah Thomas Kuhn: paradigma ialah kerangka yang digunakan untuk memahami dunia sebenarnya. (Konsep paradigma sains beliau sangat menarik untuk diteliti)). Apa yang kita lihat akan dipadankan dengan pola yang tersimpan dalam minda kita. Sekiranya paradigma yang kita pegang itu benar maka kefahaman kita juga akan benar. Ia mengajar kita berfikiran rasional, memahami falasi dan bersikap kritis. Seorang isteri yang rajin mengemas dari satu segi dilihat kerana peribadinya yang rajin dan bertanggungjawab, namun dari segi yang lain mungkin rajin mengemas kerana akan ada tetamu datang ke rumah. Ia bergantung kepada sejauh mana proses penilaian kita, sama ada melihatnya dari sudut yang luas atau sempit. Jadi bagaimana kita menilai orang yang berada di sekeliling kita, persahabatan yang kita jalin, pasangan yang dinikahi, pekerjaan yang diceburi dan sumbangan yang diberi? Berikan jawapan anda dengan pemikiran yang holistik.