Twitter Updates

  follow me on Twitter

  Saturday, September 29, 2007

  MANIFESTO PRO MAHASISWA SEMPENA PILIHANRAYA KAMPUS 2007  Universiti adalah medan terbaik untuk mengasah bakat dan menggilap potensi diri kepemimpinan mahasiswa secara terpimpin. Pilihanraya Kampus merupakan wadah ampuh untuk menjelma ia sebagai satu realiti. Paradigma yang di bentuk dalam kancah pilihanraya telah berjaya menjana jati diri mahasiswa yang sebenar dan pilihanraya dilihat sebagai platforo terbaik untuk membina kredibilti mahasiswa wibawa.

  Bersama membawa agenda perjuangan ke arah sebuah wawasan Universiti Melaya yang baru (New UM) di dalam mendukung idealisme mahasiswa berpaksikan prinsip kebenaran dan keadilan dan memperkasakan kualiti kecemerlangan akademik dan kebersamaan mahasiswa serta membela hak-hak mahasiswa di samping menaburkan khidmat bakti kepada universiti dan masyarakat.

  Oleh itu, dengan tekad yang jitu, kefahaman yang jelas, kesedaran yang mendalam terhadap matlamat dan peranan, berbekalkan kepada satu inspirasi senantiasa mendokong idealisma mahasiswa dengan ini , kami di peringkat mahasiswa akan sedaya upaya untuk:

  1. Memperkukuhkan kesatuan dan berpandukan mahasiswa/i di Universiti Malaya di bawah satu kefahaman dan satu tindakan bagi mencapai kecemerlangan mahasiswa.
  2. Mengembalikan kesinambungan perjuangan mahasiswa dengan membangkitkan kesedaran dan keprihatinan untuk berbakti kepada universiti, masyarakat dan Negara.
  3. Memperjuangkan aspirasi mahasiswa dengan mendukung prinsip kebebasan, kebenaran dan keadilan sebagai agenda utama.
  4. Memperjuangkan kebebasan akademik dan juga kualiti pengajian tinggi di Universiti Malaya setaraf dengan piawaian antarabangsa.
  5. Melaksanakan amanah kepada seluruh warga kampus dalam memastikan hak mereka sebagai mahasiswa dan pelanggan kepada universiti terpelihara dan dijaga.
  6. Menjana usaha bersepadu bersama pihak pengurusan universiti bagi meningkatkan kualiti kecemerlangan mahasiswa.

  CIRI-CIRI KEPIMPINAN DAN BUDAYA KERJA

  1. Amanah, telus dan bertanggungjawab
  2. Bervisi dan berwawasan
  3. Berilmu dan responsif
  4. Berani, benar dan berprinsip
  5. Berhemah dan berakhlak
  6. Dinamik dan beriltizam tinggi
  7. Pengurusan yang professional dan sistematik
  8. Kolektif dan mesra
  9. Independent dan interdependent

  ASPEK-ASPEK PERJUANGAN

  KEBAJIKAN MAHASISWA

  (a) Yuran Pengajian

  Menggesa pihak universiti mengkaji semula yuran pengajian dan yuran penginapan

  Menyarankan kepada pihak universiti meminta persetujuan pelajar untuk sebarang penolakan yuran tambahan dan menyediakan ruang pemilihan melalui sistem pemilihan online.

  (b) Mahasiswa istimewa

  Menyarankan kepada pihak universiti agar menyediakan perkhidmatan bas atau pengangkutan khas untuk kegunaan dan kemudahan kepada mahasiswa istimewa

  Mencadangkan kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi agar mengadakan kerjasama dengan pihak kerajaan untuk mewujudkan kuota kepada mahasiswa istimewa dalam bidang pekerjaan.

  Mencadangkan kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi agar mengadakan kerjasama dengan pihak kerajaan supaya menyediakan peruntukan yang lebih kepada golongan istimewa dalam RMK9 kepada mahasiswa istimewa.

  (c) Tabung STKP (Skim Tabung Kebajikan Pelajar

  Menggesa kepada pihak universiti agar memperluaskan promosi kepada seluruh mahasiswa kampus untuk memperjelaskan fungsi, faedah dan kaedah penggunaan tabung STKP melalui saluran informasi, kolej dan yang seumpamanya.

  Menggesa kepada pihak pentadbiran universiti agar memperkemaskan sistem tabung STKP agar dapat dioptimakan perkhidmatannya oleh seluruh mahasiswa.

  Menggesa kepada pihak universiti supaya mempertingkatkan kualiti perkhidmatan dalam menguruskan permohonan dan tuntutan daripada mahasiswa.

  (d) Pengangkutan

  Menggesa kepada pihak HEP agar mengkaji semula jadual perkhidmatan bas berdasarkan jadual akademik pelajar dan memperkemaskan semula jadual perjalanan shuttle bas supaya selari dengan waktu mahasiswa untuk ke kuliah.

  Menggesa kepada pihak HEP agar mengambil tindakan tegas kepada pemandu bas dalam menepati masa dan jadual perkhidmatan shuttle bas untuk mahasiswa.

  Menyarankan kepada pihak HEP meminta dan membenarkan bas Rapid KL masuk ke setiap kolej kediaman untuk kemudahan mahasiswa ke stesen Universiti dan keluar pada hari minggu.

  Mencadangkan kepada pihak universiti agar system kad bas dimansuhkan dengan memberi perkhidmatan percuma kepada pelajar.

  (e) Pinjaman kewangan Wang Malaysia

  Menggesa kepada pihak universiti agar selaku pihak yang terlibat secara langsung dengan pengurusan kewangan para pelajar untuk menetapkan suatu standard tempoh masa perkhidmatan dan pengurusan urusan kemasukan wang pinjaman pelajar.

  Menyarankan kepada pihak universiti agar menyediakan suatu saluran khas bagi rujukan para pelajar yang terlibat.

  Mencadangkan kepada pihak universiti agar menjadi agen infomasi (saluran maklumat) kepada pihak PTPTN tentang kondisi siswaza samada telah bekerja atau menggangur supaya mahasiswa tidak terdesak dan terbeban untuk membayar pinjaman.

  Mencadangkan kepada pihak pentadbiran khususnya di peringkat Bendahari Universiti Malaya untuk menyediakan penyata kewangan yang lebih terperinci bagi memudahkan penyemakan para pelajar.

  Mencadangkan kepada pihak PTPTN agar melaksanakan pinjaman tanpa faedah kepada para pelajar.

  (f) Kolej kediaman

  • Mendesak kepada pihak pentadbiran kolej kediaman agar mengutamakan keselesaan mahasiswa dan mengambil tindakan yang sewajarnya dengan segera.
  • Mendesak kepada pihak pentadbiran kolej dan universiti agar lebih prihatin dan serius berkenaan kebajikan mahasiswa di kolej seperti kemudahan asas seperti bekalan air, keselamatan, perkhidmatan fotostat&printing dan seumpamanya.
  • Menyarankan kepada pihak universiti agar harga makanan di cafeteria di semua kolej dan fakulti diselaraskan pada satu harga ditetapkan.
  • Menyarankan kepada pihak universiti agar meneruskan kembali perlaksanakan pilihan raya pemilihan JTK di kolej kediaman bagi memenuhi hak penghuni dan menjamin ketelusan dalam pemilihan pimpinan JTK.

  (g) Perubatan

  • Menyarankan kepada pihak universiti agar menempatkan kembali klinik kesihatan di tempat pemusatan pelajar, komplek perdanasiswa.
  • Menyarankan kepada pihak universiti menyagerakan proses meniktaraf infrastruktur klinik kesihatan(tapak asal di bakti siswa, komplek perdana siswa)
  • Menyarankan kepada pihak universiti agar menambahkan dilangan doctor dan kakitangan klinik kesihatan.
  • Mendesak kepada pihak klinik kesihatan agar bertindak dengan lebih prihatin dan mengamalkan sikap bertanggungjawab secara serius dalam mempastikan masalah kesihatan mahasiswa dan memberikan rawatan yang sewajarnya.
  • Mencadangkan kepada pihak universiti mewar-warkan kemudahan klinik pergigian dengan lebih meluas agar kemudahan yang sediaada benar-benar dimanfaatkan.
  • Menyarankan agar altenatif diwujudkan seperti menyediakan perkhidmatan klinik kesihatan di UH, khususnya pada hujung minggu.

  (h) Mahasiswa luar kampus

  • Menggesa kepada pihak universiti agar PUSPITA dihebahkan dan memperkasakan fungsi PUSPITA dakam menjaga kebajikan mahasiswa di luar kampus.
  • Mengadakan kerjasama dengan PUSPITA dalam menangani segala permasalahan dan kebajikan luar kampus.
  • Menggesa kepada PUSPITA agar menitikberatkan dan lebih prihatin terhadap keselamatan mahasiswa luar kampus
  • Mencadangkan kepada pihak universiti agar mewujudkan penempatan mahasiswa di luar kampus secara berpusat bagi menjamin keselamtan mahasiswa luar kampus.

  MENJANA KUALITI AKADEMIK DAN KEILMUAN

  (a) Pihak pentadbiran dan pengurusan universiti

  · Mengesa kepada pihak pentadbiran agar memastikan pegawai dan kakitangan melakukan kerja dengan cekap serta mesra pelajar, setaraf dengan status antara universiti terbaik di dunia

  · Mencadangkan kepada pihak pendbiran agar mengumunkan bajet tahunan dan laporan kewangan tahunan kepada semua warga universiti.

  · Tekankan aspek ISO 9002 dalam perkhidmatan selaras dengan pengsijilan yang diterima

  · Menggesa kepada pihak unversiti agar menilai kembali penjadualn waktu peperiksaan supaya tidak berlaku lagi masalah pertembungan subjek di kalangan mahasiswa.

  · Menggesa kepada pihak universiti supaya lebih menitikberatkan prasarana dan kemudahan pengajaran dan pembelajaran di semua falkuti.

  (b) Akademik dan keilmuan

  · Mencadangkan kepada pihak universiti agar meningkatkan kemahiran pelajar dengan pelbagai bahasa dengan menganjurkan kursus-kursus bahasa di universiti sebagai subjek bahasa pilihan.

  · Mencadangkan kepada pihak universiti agar meneteapkan bhahasa inggeris sebagai subjek wajib tetapi tanpa peperiksaan untuk menjemput tokoh-tokoh ilmuan dari universiti terkemuka dari luar Negara unutk sama-sama berdialog dan berdiskusi tentang aspek keilmuan dan intellectual.

  · Mencadangkan kepada pihak universiti agar mengadakan pertukaran pelajar ke luar Negara dengan usahasama universiti luar Negara( pelajar tahap akhir menghabiskan 1 sem atau bulan di unversiti luar Negara)

  MINGGU HALUANSISWA

  (a) Pengisisan dan pengedalian

  • Menggesa kepada pihak universiti agar menjalankan aktiviti dan program sepanjang MHS menjurus kea rah pembinaan sahsiah dan keperibadian generasi cermelang
  • Mendesak kepada pihak universiti dan kolej kediaman agar mengenakan tindakan yang tegas terhadap segala bentuk gejala negative
  • Menggesa kepad pihak universiti agar menghalang sebarang unsure dan mengambil prihatin serius terhadap unsur politik luar
  • Mendesak kepada pihak universiti agar lebihtelus dan adil dalam melakukan pemilihan PM
  • Menggesa kepada pihak universiti agar memilih PM yang intelek dan bersahsiah tinggi, berkerobadian mulia
  • Menggesa kepada pihak universiti agar memastikan PM tidak mengabaikan tuntutan agama dan tidak menbawa sebarang unsure negative kepada pelajar baru dan mengambil tindakan tegas kepada mereka yang tidak bertindak sedemikian

  (b) Cheers

  • Menggesa kepada pihak universiti agar mengkaji semula kerelevanan cheers mengikut konisi masa kini disadakan MHS
  • Menyarankan kepada pihak unversiti agar mengadakan cheers sebagai aktiviti sampingan dan lebih memawa unsure yang menberikan motivasi dan mewujudkan semagat perpaduan bukan semangat kepuakan

  FESKUM

  (a) Pengisian atau program FESKUM

  • Menyarankan kepada pihak universiti agar memastikan FESKUM ebas daropada unsure-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai murni dan inteltuai.
  • Menyarankan kepada pihak universiti agar mempamerkan kecemerlangan FESKUM dengan mencerminkan daya keinteletulan dan professional mahasiswa
  • Menyarankan kepada pihak universiti agar menganjurkan program-program menjana keintelektualan mahasiawa dan mengcungkil sreta meningkatan kemahiran mahasiswa
  • Menggesa kepada pihak universiti mengkaji semula keselamatan semula kelemahan feskum agar nama UM gah sebagai uniperdana di mata dunia.

  KESELAMATAN

  (a) Jalan Raya dan lalu lintas

  • Menyarankan kepada pihak pentadbiran universiti agar membina lampu isyarat di simpang empat antara perpustakaan, jalan keluar UM, fakulti kejuruteraan dan FPP bagi mengelakkan berlaku kemalangan dan menjamin keselamatan mahasiswa dan warga kampus.

  (b) Pegawai Keselamatan

  · Menyarankan kepada pihak universiti agar memilih dan menambahkan bilangan pegawai keselamatan yang berkualiti yang benar-benar dapat menjamin keselamatan UM dan keselamatan mahasiswa.

  · Menggesa kepada pihak universiti dan pihak keselamatan agar sentiasa bertanggungjawab mengawasi pekerja0pekerja kontraktor yang menjalankan kerja membaik pulih bangunan dan seumpamanya dalam kampus bagi menjamin keselamatan mahasiswa dan warga UM.


  (c)
  Keselamatan jalan sunyi

  · Menggesa kepada pihak universiti agar memasang lampu jalan di jalan sunyi dan gelap (laluan padang varsity) untuk menjamin keselamatan mahasiswa.

  MEMPERKASAKAN KUALITI MAHASISWA

  (a) Hak dan kebebasan berpersatuan, berorganisasi dan berkualiti

  · Menggesa kepada pihak pentadbiran universiti agar berlaku adil kepada semua persatuan dan tidak mengongkong dengan pelbagai kerenah birokrasi dalam setiap urusan samada dalam meluluskan program-program persatuan, layanan dan pemberian perunrukan kewangan.

  · Menyarankan kepada pihak pentadbiran universiti agar memberikan keutamaan kepada mahasiswa dalam sebarang pennggunaan kemudahan universiti untuk perlaksanaan program.

  · Menyarankan kepada pihak universiti agar tidak mengenakan cas bayaran k atas kemudahan digunakan oleh persatuan untuk menjalankan aktiviti seperti perkhidmatan bas, dewan dan seumpamanya.

  · Menyarankan kepada pihak HEP agar memastikan sebarang Annual Grand Meeting (AGM) bagi mana-mana persatuan hendaklah diadakan secara telus, adil, terbuka dan demokratik bagi memasitikan tiada penyelewengan berlaku.

  · Menggesa kepada pihak universiti agar menyediakan peruntukan wang yang berpatutan sebagai galakan mahasiswa untuk berorganisasi.

  (b) Hak dan Kebebasan bersuara

  · Menggesa kepada pihak universiti memberi dan menyediakan ruang mahasiswa menyatakan pandangan berkaitan isu dalam dan luar kampus.

  · Menyarankan kepada pihak universiti agar mengembalikan hak dan kebebasan mahasiswa berhimpun di dalam kampus secara aman bagi meyatakan pandangan dan pendapat tanpa sebarang sekatan dan tindakan tattertib universiti.

  (c) Hak dan kebebasan keterlibatan dengan pihak luar kampus

  • Berusaha memastikan segala aktiviti yang dijalankan di peringkat kampus dengan pihak atau badan luar tidak menpunyai unsure-unsur politik kerpatian dan juga aktivit yang mendatangkan gejala tidak sihat kepada mahasiswa.
  • Menggesa kementerian pengajian tinggi agar menmansurkan AUKU yang menyekat kebebasan pelajar untuk aktif dan berpersatuan.

  INTEGRASI KEPIMPINAN MAHASISWA

  • Menperkukuhkan kebersamaan pimpinan intra dan inter kampus bagi menangani sebarang permasalahan mahasiswa dan menpertingkatkan kualiti mahasiswa secara lebih berkesan.
  • Menyujudkan hubungan antarabangsa bagi membentuk kepimpinan intelek, matang dan berfikir global.
  • Menyatukan suara seluruh pimpinan mahasiswa dalam HELWA council bagi memperjuangkan hak dan keselamatan mahasiswa.

  PERPADUAN

  • Berkerjasama dengan pihak universiti dalam usaha menangani masalah polarisasi kaum yang wujud di kalangan mahasiswa kampus untuk mewujudkan perpaduan nasional
  • Memperkukuhkan integrasi mahasiswa malalui program-program seperti sukan dan kebudayaan

  Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat

  (a) Menaburkan Khidmat bakti kepada masyarakat

  • Mengembalikan peranan mahasiswa sebagai jurubicara masyarakat dalam menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Membela dan memperjuangkan hak masyarakat dari segala bentuk kezaliman,penindasan dan penyelewengan

  (b) Memainkan peranan bersama kerajaan

  • Menyarankan kepada pihak kerajaan agar menerima dengan baik dan mempelbagaikan medium bagi mahasiswa menyampaikan idea dan pandangan kepada kerajaan dan masyarakat
  • Menyarankan kepada pihak kerajaan supaya menpertingkatkan kualiti forum mahasiswa bersama kerajaan seperti bicara siswa agar agenda yang diperbincangkan dapat membawa satu resolusi, satu anjakan paradigma bersama untuk kepentingan mahasiswa, masyarakat dan kerajaan serta Negara Malaysia

  Mahasiswa dan Globalisasi

  • Memperbanyakkan diskusi, forum, kempen dan dialog serta seminar kepada mahasiswa dan masyarakat bagi membangkitkan kesedaran dan keprihatinan terhadap isu-isu globalisasi terutamanya yang menyantuh sensitiviti umat islam dan kemanusiaan sejagat
  • Menyertai dan membantu kerajaan dan pihak-pihak berkuasa dalam menangani kes-kes jenayah dan moral dalam masyarakat
  • Menyertai kunjungan isi keamanan dan kebajikan kerajaan dalam membantu Negara-negara luar khususnya umat islam yang ditindas, di landa bencan alam dan seumpamanya
  • Mewujudkan hubungan dengan NGO luar yang menlibatkan mahasiswa dengan mengadakan program bersama bagi menjamin asa depan mahasiswa

  Hak Mahasiswa

  • Menggesa kepada pihak universiti agar mengambil langkah dan bertndak sewajarnya bagi mengatasi masalah gejala social di kalangan mahasiswa
  • Berusaha memberi kesedaran kepada mahasiswa agar mengambil berta dan sentiasa berpegang kepada kepentingan moral dan etika

  Hiburan dan Kebudayaan

  • Menggesa kepada pihak universiti agar menmastikan segala aktiviti yang berbentuk hiburan dan kebudayaan yang dianjurkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama
  • Menggesa kepada pihak universiti agar menyediakan satu garis panduan bagi mengadakan aktivit-aktiviti hiburan dan kebudayan
  • Menganjurkan program-program jatidiri untuk menyedarkan fungsi dan peranan mahasiswa bagi mengurangkan masalah hedonisme dan gejala social di kalangan mahasiswa

  Mahasiswa Menganggur

  • Menyarankan kepada pihak universiti agar menganjurkan seminar kerjay yang menlibatkan syarikat dan NGO yang mempunyai hubungan kerjasama dengan universiti kepada mahasiswa khususnya yang akan menaiki tahap akhir supaya mahasiswa boleh memilih dan mewujudkan hubungan awal dengan syarikat dan NGO yang sesuai agar menjamin masa depan dan kerjaya mahasiswa selepas graduasi.
  • Mengadakan bengkel-bengkel imej dan kemahiran seperti komunikasi, IT, pengurusan dan pentadbiran dan seumpamanya kepada mahasiswa agar ciri-ciri mahasiswa Universiti Malaya menepati keperluan dan kehandak semasa dalam pasaran kerjaya
  • Menyarankan kepada pihak universiti agar mengadakan hubungan kerjasama dengan palbagai syarikat dan NGO luar terutamanya milik bekas mahasiswa UM dan menjadi agen saluran dalam membantu siswazah mendapatkan kerjaya dan membekalkan tenaga kerja kepada syarikat dan NGO tersebut

  Penutup

  Semoga segala cita-cita serta azam yang di rencana dapat dilaksanakan dengan yang terbaik demi mewujudkan sebuah wawasan varsiti Malaya yang baru dari segala aspek yang meliputi pelbagai sudut demi kegemilangan Mahasiswa.

  No comments: