Twitter Updates

  follow me on Twitter

  Saturday, May 17, 2008

  DIALOG ANTARA AGAMA: BEBERAPA SARANAN

  Beberapa saranan perlu dikembangkan bagi memberikan sedikit ruang antara penganut-penganut berbilang agama yang tajam dengan perbezaan dapat dihampirkan. Bahkan mungkin sudah sampai masanya bagi semua untuk memikirkan keterlibatan masyarakat yang tidak beragama dalam dialog seperti ini. Mereka juga mempunyai agama iaitu agama yang meletakkan hawa nafsu sebagai tuhan dan menjadikan pegangan tidak beragama itu sebagai panduan. Hal-hal seperti inilah yang perlu diperbetulkan oleh Islam melalui usaha-usaha dialog yang dijalankan. Kajian ini tidak akan menghuraikan secara khusus dan terperinci berkenaan dengan konsep dialog, kepentingan dan kaedah yang diperlukan. Namun di sini diletakkan beberapa aspek yang perlu diberi keutamaan oleh setiap mereka yang terlibat dengan dialog iaitu:

  1. Persepakatan kepada persoalan-persoalan yang dipersetujui bersama.
  Mereka yang terlibat secara langsung dengan dialog antara agama perlu memastikan terdapatnya titik temu yang boleh dipersetujui secara bersama dalam setiap agama yang terlibat. Dalam masa yang sama mereka tidak perlu berganjak seincipun dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh agama. Huraian sebelum ini telah menerangkan bahawa adalah mustahil untuk setiap agama mengiktiraf agama yang lain atas asas konsep yang sama.

  Namun dalam konteks ini bukan persamaan yang menjadi ukuran tetapi persetujuan yang menjadi fokus perbincangan. Tidak semua yang dipersetujui itu sama dan tidak semestinya yang sama itu boleh dipersetujui oleh semua. Sebagai contoh semua agama bersetuju terhadap nilai baik tetapi konsep pemahaman terhadap nilai baik itu saling berbeza. Memperakui sesuatu perkara memerlukan proses bersetuju terlebih dahulu namun proses bersetuju tersebut tidak memerlukan kepada perakuan terlebih dahulu. Dengan kata lain tidak semua persetujuan itu memerlukan perakuan tetapi setiap perakuan itu memerlukan persetujuan. Oleh itu, persetujuan antara agama perlu wujud walaupun ia di peringkat paling asas khususnya berkenaan kewujudan Tuhan atau kuasa mutlak selaku pencipta dan pentadbir alam ini.

  Di samping itu nilai-nilai etika seperti kasih sayang, hormat-menghormati, jujur, amanah, tidak berbohong, tidak membuat kezaliman dan sebagainya merupakan nilai umum yang pasti ada dalam setiap agama dan falsafah pemikiran. Perlu diberi perhatian bahawa saranan ini adalah berbeza dengan konsep yang dibawa oleh Etika Global. Konsep Etika Global cuba menggesa masyarakat dunia mengiktiraf beberapa nilai asas yang dikatakan terdapat dalam setiap agama dan pemikiran.

  Akan tetapi saranan ini hanya diperingkat keperluan untuk setiap agama yang terlibat dengan dialog untuk bersetuju (bukan mengiktiraf) nilai-nilai mulia yang telah disebutkan di atas.[1] Mengiktiraf dan bersetuju seperti yang telah dihuraikan di atas merupakan dua konotasi yang berbeza di samping kedua-duanya juga mempunyai cara dan matlamat yang juga berbeza antara satu sama lain. Keperluan kepada persetujuan ini amat penting sebelum sesuatu dialog itu dikembangkan ke tahap yang lebih luas dan mendasar.

  2. Tujuan dan matlamat dialog adalah untuk mencapai persefahaman dan memupuk semangat toleransi. Dialog ini tidak boleh dianggap sebagai mekanisme bagi mengharmonikan kepercayaan setiap agama atau untuk mengubah mana-mana doktrin agama. Pengiktirafan kepada ajaran yang lain merupakan perkara yang mustahil untuk dicapai. Agama yang benar-benar kukuh tidak akan membenarkan pengiktirafan dan perakuan kepada ajaran lain. Bahkan agama yang kukuh ini akan berusaha dan memastikan ajaran yang dibawa ini disampaikan pula kepada orang lain. Hanya agama yang rapuh dan tidak tetap sahaja yang akan membiarkan pengaruh dari luar bercampur aduk dengan ajaran yang terkandung dalam agama tersebut.

  Oleh kerana hanya terdapat sesetengah golongan agama sahaja yang menerima konsep pluralisme dan inklusivisme manakala yang lain tegar dan teguh dengan kemuliaan ajaran agama masing-masing maka amat sukar dan mustahil untuk mencapai apa yang dipanggil sebagai persamaan yang memerlukan pengiktirafan ini. Oleh itu, apa yang perlu dicapai melalui dialog antara agama ini adalah persefahaman yang tidak mengenepikan perakuan bahawa setiap agama itu mempunyai pegangan dan kepercayaan yang mutlak menurut pandangan masing-masing.[2] Hal ini tidak dapat dielakkan jika tujuan dialog tersebut adalah untuk mencapai persefahaman dan semangat toleransi. Konflik dan kemelut antara agama yang berlaku adalah kerana ketidakfahaman dan salah faham sesuatu agama kepada agama yang lain. Asas keamanan dan kedamaian antara agama pula hanya boleh dicapai melalui persefahaman dan toleransi yang terhasil dari interaksi tersebut. Oleh itu dialog yang dilaksanakan perlu lebih menjurus kepada penjelasan mengenai kepercayaan dan kefahaman agama masing-masing.

  3. Mereka yang terlibat dengan dialog ini harus terdiri dari mereka yang benar-benar berwibawa dan berautoriti. Ia bagi mengelakkan salah faham dan silap faham yang mungkin tercetus akibat kejahilan pendialog tersebut.

  Mereka yang berwibawa adalah mereka yang benar-benar mengetahui dan memahami ajaran masing-masing serta arif dan pakar dalam pendekatan dialog. Mereka bukan sekadar memahami pendekatan dialog menurut perspektif agama yang dipegangi semata-mata tetapi turut memahami perspektif dialog agama-agama yang lain. Mereka yang berautoriti pula ialah mereka yang paling berkelayakan untuk mewakili agama masing-masing. Ia mungkin dilihat dari sudut penguasaan ilmu, jawatan tertinggi atau pandangan masyarakat beragama. Mereka yang benar-benar layak ini dapat memastikan dialog dapat dikendali, didebat, dibahas, difahami dan dicapai persetujuan secara baik dan harmoni.

  4. Skop perbincangan dialog perlu diluaskan kepada konteks penyelesaian masalah-masalah semasa yang berkaitan dengan keagamaan khususnya berkenaan isu-isu yang mampu mengganggu-gugat keharmonian kehidupan bersama. Batasan perbincangan yang hanya berkisar mengenai dasar-dasar setiap agama hanya dapat mewujudkan persefahaman dalam bentuk dalaman semata-mata manakala ancaman luaran kepada persefahaman tersebut diketepi dan ditinggalkan. Oleh sebab itu ancaman luaran seperti fahaman sekularisme dan materialisme yang mampu menghancurkan persefahaman itu perlu dibincangkan dengan lebih terperinci dan bermatlamat. Perbincangan yang dianjurkan ini diharap dapat menjamin kelangsungan keharmonian dan kestabilan kehidupan masyarakat berbilang agama.

  5. Sekularisme dikatakan salah satu ancaman kepada agama dan keharmonian agama. Oleh itu sudah sampai masanya bagi mereka yang beragama mengadakan dialog dan interaksi dengan golongan tidak beragama ini bagi menjelaskan pendirian masing-masing seterusnya mencapai satu titik persetujuan. Kebanyakan golongan beragama melihat mereka secara skeptis tanpa memahami dengan sebenar-benarnya punca dan faktor wujud dan berkembang luasnya golongan yang tidak berpegang kepada mana-mana pegangan ini. Mereka yang tidak beragama ini sebenarnya mempunyai nilai fitrah yang secara semulajadinya tertanam di dalam diri massing-masing tetapi terkambus dengan hawa nafsu dan rasional akal yang tebal. Oleh itu bukan suatu yang mustahil untuk diadakan dialog antara dua kelompok yang saling berbeza ini.

  6. Dialog antara agama tidak seharusnya terhenti kepada wacana dan perbincangan dua hala atau lebih dalam bentuk yang hakiki semata-mata. Pendekatan lain yang boleh digunakan dengan tidak keluar dari konteks dialog ialah melalui jawapan ilmiah dan tulisan berbentuk heresiografi. Jawapan ilmiah atau radd ini kebiasaannya ditulis oleh sarjana dan ulama’ Islam khususnya ahli kalam seperti Fakhr al-Din al-Razi, Ibnu Taimiyyah dan al-Biruni.[3] Heresiografi pula bermaksud penulisan yang menumpukan aspek mengenai kelompok agama serta pegangan utama mereka. Karya sebegini boleh didapati secara mudah melalui penulisan oleh tokoh-tokoh kalam seperti al-Asha’ri dalam kitabnya Maqalat Islamiyyin, al-Shahrastani dengan kitabnya al-Milal wa al-Nihal dan al-Baghdadi menerusi kitab beliau al-Farq Bayn al-Firaq.[4] Namun dialog dalam bentuk ini memerlukan garis panduan yang bersesuaian sebelum ia boleh diklasifikasikan sebagai dialog.

  Sebagai kesimpulannya dialog antara agama merupakan wasilah yang paling sesuai untuk dipraktikkan secara berkesan dalam menyelesaikan konflik pertembungan kepelbagaian latar manusia ini. Dialog yang dianjurkan ini perlu bersedia untuk berhadapan dengan sebarang halangan, cabaran dan halangan yang sedang dan bakal mendatang.

  [1] Adalah diakui bahawa untuk menentukan sesuatu nilai itu sebagai mulia, terpuji dan baik atau keji, hina dan jahat ianya terletak kepada sumber nas yang sahih. Walaubagaimanapun akal juga mempunyai peranan dalam membuat pertimbangan berhubung perkara ini. Akal tidak boleh diketepikan dalam membuat pertimbangan moral kerana ia juga adalah fitrah semula jadi yang telah dicipta oleh Allah S.W.T kepada manusia. Peranan wahyu adalah menunjukkan apa yang perlu dilakukan oleh akal manakala peranan akal adalah mematuhi perintah wahyu. Namun wahyu tidak memberi penjelasan yang mendalam secara keseluruhannya terhadap perkara-perkara tertentu. Oleh itu menjadi tugas akal bagi memastikan perkara yang tidak disentuh secara khusus itu dipertimbangkan dengan sebaiknya dengan menjadikan wahyu sebagai sempadan dan pengikat.
  [2] Konsep dialog yang mengakui setiap agama mempunyai dakwaan kemutlakan masing-masing tanpa dapat diganjakkan lagi ini merupakan konsep yang diperkenalkan dalam perspektif dialog yang dibawa oleh agama Kristian. Titik permulaan dialog adalah dengan memberikan pengiktirafan bahawa setiap pengamal kerohanian memiliki komitmen dan keyakinan yang mutlak.

  2 comments:

  Gerak Hikmah said...

  salam...saudaraku naim, aku berbangga ko membuat suatu blog yang cuba membincangkan topik2 yang berat sebegini..cuma kau rase terlalu berat n panjang nk mampus, sakit mata aku baca..tapi lebih baik dari meracau tak ketentuan hala, blog yang mempunyai tema tersendiri, matlamat n fokus yang jelas...
  satu perkara yang kita jangan lupa dalam memberikan komentar berhubung dialog antara agama ini, perkara yang perlu diberikan perhatian, Islam itu Tinggi, tiada yang lebih tinggi daripadanya...malangnya, dalam dialog antara agama ini, kita tidak berjaya menampilkan bahawa Islam itu jaguh dalam membawa manusia ke arah kesejahteraan..bahkan yang aku lihat, dalam dialog ini, agama lain lebih mengambil pulang toleransi yang wujud dalam agama islam ini untuk meletakkan semua agama yang wujud di atas dunia ini, mempunyai matlamat yang sama, tuhan yang sama, tidak ada beza..sedangkan di sana ada perbezaan yang jelas n ketara, sumber rujukan kita sahaja pun dah berbeza...
  kadang2 dialog ini menimbulkan keraguan kepada umat islam yang tidak cukup kental pamahamannya..
  k syukran

  judi bola online said...


  Keep up the good work!
  Thanks for sharing.
  cerita dewasa / cerita 17 tahun / cerita panas
  cerita sex / cerita abg / cerita bokep
  abg hot / gambar hot / cerita horny