Twitter Updates

  follow me on Twitter

  Saturday, May 17, 2008

  Dialog Antara Agama: Penghubung Persefahaman Masyarakat Dunia

  Adalah baik dan instruktif sekiranya konsep dialog antara agama ini difahami secara harfiahnya terlebih dahulu. Dialog atau dalam bahasa Inggeris “Dialogue” kebiasaannya dikatakan lawan kepada monolog atau “monologue”.[1] “Logos” merupakan perkataan yang diambil dari bahawa Greek yang bermaksud perkataan atau “word” tetapi mempunyai makna yang pelbagai. Antara makna tersebut ialah pandangan alam atau “worldview” dan prinsip yang munasabah tentang bagaimanakah sesuatu itu (worldview or coherent principle of how things are).[2] “Di” yang diambil dari perkataan “Dialogue” menunjukkan makna dua manakala satu pula ialah ‘mono’.[3] ‘Dia’ pula merupakan sendi nama yang membawa maksud ‘through’ iaitu melalui. Oleh itu ‘di-logue’ bermaksud perbincangan antara dua orang berkenaan pandangan alam di mana perbincangan tersebut berkemungkinan berjalan secara harmoni atau sebaliknya, dan mungkin juga dapat dicapai dengan keputusan ataupun tidak.[4] Tetapi ‘dia-logue’ pula boleh membawa maksud perdebatan yang membabitkan satu atau lebih peserta berkenaan pandangan alam atau ‘worldview’ melalui kesimpulan yang bermakna dan berpotensi untuk diubah bentuk atau ditransformasikan. Ia membabitkan lebih banyak pertemuan yang membawa hasil. Ia juga memperdebat dan membincangkan hal-hal penting untuk mendapatkan kesimpulan dan rumusan.[5]

  Era globalisasi yang berkembang secara pantas kini menyaksikan tercetusnya pelbagai konflik yang bersifat global dan sejagat. Corak kehidupan manusia di era ini lebih pluralistik di mana setiap negara di dunia didiami oleh masyarakat berbilang bangsa dan keturunan. Selain itu, slogan-slogan dan laungan kepada hak asasi dan kebebasan beragama semakin kuat bergema khususnya di negara-negara maju dan membangun. Ia kemudiannya dikembangkan ke pertubuhan-pertubuhan antarabangsa dan ditandatangani oleh pelbagai negara di dunia.

  Globalisasi yang berlaku juga berjaya mendekatkan kehidupan manusia yang rencam ini kepada satu kampung yang didiami oleh mereka yang pelbagai latar budaya dan agama. Ruang yang kecil ini pula membawa kepada interaksi dan perhubungan yang lebih rapat dan jelas. Selain itu, pelbagai masalah yang timbul khususnya berkaitan wujudnya musuh bersama (common enemies) yang menjadi ancaman kepada setiap agama menguatkan lagi keperluan kepada dialog tersebut. Setiap agama dilihat perlu berganding bahu bagi menangani ancaman sekular dan pemfokusan kepada kehidupan material yang kini menjadi satu sistem hidup kebanyakan masyarakat dunia.

  Dialog juga timbul kerana munculnya masalah-masalah yang berkaitan dengan sesuatu agama seperti ekstrimisme dan fanatisme yang kadang-kala memberi kesan buruk kepada penganut agama yang lain. Oleh itu dialog antara agama dilihat paling sesuai dan berkesan bagi menangani dan menghadapi ancaman serta masalah yang berlaku pada hari ini. Dialog antara agama ini dapat membentuk persefahaman, persetujuan dan penyelesaian antara setiap agama yang berbeza. Manusia tidak mampu mewujudkan nilai persamaan dan pengiktirafan sama rata antara dua atau lebih pihak yang berlainan fahaman kepercayaan. Apa yang mampu dilaksanakan adalah dengan mewujudkan persefahaman dan rasa hormat antara satu agama dengan agama yang lain.
  Pemahaman yang jitu dan jelas bukan sekadar dapat dibaca melalui buku-buku atau kitab agama tetapi yang lebih penting ialah pemahaman menerusi dialog dan interaksi perbincangan antara penganut pelbagai agama dan budaya. Selain itu apa yang perlu diberi perhatian ialah melihat kepada semangat toleransi yang mampu membawa kepada kedamaian dan keharmonian.[6] Oleh itu dialog antara agama merupakan mekanisme persefahaman bagi manusia yang terdiri dari latarbelakang kepercayaan yang berbeza.

  Dialog bukan sekadar memberikan peluang untuk mereka memaklumkan sesuatu dan berharap ia akan diterima begitu sahaja tetapi mereka perlu sedar bahawa perbincangan dengan pihak lain ini menyediakan ruang untuk masing-masing saling mengemukakan hujah dan pandangan mereka yang tersendiri. sesuai dengan kehadiran mereka sebagai peserta dialog.[7] Dari definisi yang diberikan di atas dialog adalah satu usaha yang baik kerana ia adalah pendekatan yang berguna bagi mencari penyelesaian dan mewujudkan persefahaman antara satu sama lain. Namun perlu dimaklumi bahawa usaha bagi mencari penyelesaian pertembungan antara agama dan kewujudan persefahaman ini bukan semudah penyelesaian tentang hal-hal politik, ekonomi,sosial dan pendidikan. Ia akan menjadi sukar apabila topik dialog yang dibawa berkisar berkenaan dengan agama yang menjadi pegangan, kepercayaan dan keyakinan yang bersifat mutlak. Agama seperti yang dimaklumi adalah perintah dari Tuhan yang mesti dipatuhi dan ditaati. Ia bersifat suci, mutlak, berbentuk panduan dan pedoman hidup serta rintang dari perubahan. Oleh itu dialog agama memerlukan mekanisme yang berkesan serta pendekatan yang tersusun rapi bagi memastikan matlamat yang dihajati tercapai.

  No comments: